Mixed Sales-hevoshuutokaupan säännöt

Yleistä

Huutokaupan järjestää Suomen Poniraviyhdistys ry. Suomen Poniraviyhdistys toimii järjestäjänä huutokauppatapahtumalle, jossa ostaja ja myyjä tekevät kaupan keskenään. Kauppasuhde syntyy siis vain ostajan ja myyjän välille.

Huutokaupassa myydään eri-ikäisiä ja -rotuisia hevosia ja poneja. Myytäväksi otetaan enintään 20 hevosta, ja mikäli huutokauppaan ilmoitetaan määräaikaan 23.6.2022 mennessä enemmän kuin 20 hevosta, suoritetaan karsinta. Karsinnan suorittaa erikseen nimettävä asiantuntijoiden ryhmä.
Jos hevonen ei ole Suomen rekisterissä, huutokauppajärjestäjän on hyväksyttävä hevonen myyntiin erikseen.

Hevonen tulee ilmoittaa myytäväksi yllä olevalla lomakkeella. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat automaattiseen vahvistusviestin ilmoittautumisesta sekä ohjeet, kuinka toimittaa kuva- ja videomateriaalia myytävästä hevosesta.

Hevosten pohjahinta on 2 000 € tai omistajan määrittämä pohjahinta. Myynti tapahtuu 250 euron nostohuudoin 5 000 euroon ja siitä ylöspäin 500 euron nostohuudoin. Meklarilla on oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen tarvittaessa 1 000 euron korotuksia. Muita kun edellä mainittuja nostohuutoja (meklarin pyytämiä tai normaalien korotusten mukaisia) ei hyväksytä. Lopullisen huutosumman päälle tulee mahdollinen arvonlisävero 24 %, jonka ostaja maksaa. Myyjän arvolisäverollisuudesta mainitaan huutokauppaluettelossa myyjän antaman tiedon mukaisesti.

Myyjä vastaa tiedoista, joita hevosesta on annettu sekä hevosen kuluista nuijankopautukseen asti, jonka jälkeen kulut maksaa ostaja.

Huutokauppaluettelo julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen huutokauppaa sähköisenä, ja myynti tapahtuu numerojärjestyksessä luettelon mukaan. Jos korkein tarjous perutaan tai siitä ilmenee epäselvyyttä, voidaan hevonen huutokauppajärjestäjän päätöksellä tarjota uudestaan myyntiin.

Ostajan tulee välittömästi voittaneen huudon jälkeen ottaa yhteyttä huutokauppatoimistoon. Myyjä ja ostaja tekevät kaupan keskenään. Myyjä vastaa hevosen luovuttamisesta. Hevosten kuljetukset huutokauppapaikalle ja -paikalta tapahtuvat omilla kulkuneuvoilla ja omalla kustannuksella. Järjestävä taho avustaa tarvittaessa etsimään hevoselle tallipaikan St. Michel-raviviikonlopun ajaksi. Huutokaupan järjestäjä ei vastaa mahdollisista virheistä huutokauppaluettelossa ja sanoutuu myös irti vastuusta koskien huutokauppaan tuotujen hevosten mahdollisia loukkaantumisia huutokaupan aikana ja sen tiloissa. Suosittelemme hevosten vakuuttamista.

Huutokauppatapahtuma

Huutokauppa järjestetään Mikkelin raviradalla perjantaina 15.7.2022. Tapahtuma alkaa klo 14.30 perheille ja laajemmalle yleisölle suunnatulla oheisohjelmalla ja hevosten huudot alkavat klo 16.
Myytävien hevosten tulee olla paikalla perjantaina klo 13 mennessä, jonka jälkeen ostajilla on mahdollisuus tutustua hevosiin varikkoalueella. Hevoset sijoitetaan omaan erilliseen katokseensa tutustumista ja huutokauppaan valmistautumista varten.

Jokainen hevonen saa erikseen numeroidun valjastuskatoksen ja hevoset voi halutessaan esittää myös raviradalla klo 14.30–14.50. Huutokauppa loppuu viimeistään klo 18.00.

Hevosten kunto

Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa hevonen ennen kuin se astuu myyntikehään. Suosittelemme, että hevosilla on mukana enintään kaksi viikkoa vanha eläinlääkärin todistus. Suosittelemme röntgenkuvausta varsoille, joiden hinnan odotetaan ylittävän 5 000 euroa. Jos myyntikohde on kantava tamma, tulee sillä olla eläinlääkärin todistus tiineydestä mukana, enintään 14 vrk vanha. Jos myyntikohde on kesävarsa (synt. 2022), joka myydään ilman emää, luovutetaan varsa ostajalle vieroitettuna, noin 6 kuukauden iässä. Myyjä vastaa varsan rekisteröinnistä sekä hyvästä hoidosta luovutukseen asti.

Huutokaupan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden kieltää huutokauppaan osallistuminen hevoselta, jolla on sairauden oireita tai joka ei ole käsiteltävissä tai on muuten huonokuntoinen.

Ilmoittautuminen ja myyntiprovisio

Ilmoittautumisaikaa on kesäkuun 23. päivään asti 2022. Ilmoittautumismaksu on hevosilta 250 euroa ja ponit ilmaiseksi. Ilmoittautumismaksusta lähetetään lasku, joka tulee olla maksettuna ennen huutokauppaa eräpäivän mukaisesti. Mikäli huutokauppa perutaan, ilmoittautumismaksut palautetaan myyjälle.

Ennen hevosen poisjättämistä tulee aina olla yhteydessä huutokaupan järjestäjään. Jos hevonen jää pois huutokaupasta, ilmoittautumismaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että hevonen on kuollut. Jos poisjäänti tapahtuu järjestäjän hyväksymän eläinlääkärintodistuksen perusteella, ilmoittautumismaksua ei palauteta. Jos hevonen jää pois muusta kuin järjestäjän hyväksymästä syystä, veloitetaan myyjältä ilmoittautumismaksun lisäksi 500 euroa.

Järjestäjän ja myyjän välinen suhde

Myyjä vastaa kaikista tiedoista, joita hänen hevosestaan on annettu. Hevospassi ja eläinlääkäritodistus tulee antaa huutokauppapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

Huutokauppatoimistossa on saatavilla kauppakirjapohjia sekä omistajanvaihdoslomakkeita. Myyjä ja ostaja tekevät kaupan keskenään eikä huutokauppajärjestäjä ole tästä vastuussa. Huutokaupan järjestäjä tarjoaa puitteet sekä markkinoinnin tapahtumalle.

Huutokauppa voidaan siirtää huutokauppajärjestäjän päätöksellä nk. Force Majeure-tapauksessa kuten lakko, sota, kulkutauti tai luonnonkatastrofi, jotka eivät ole järjestäjän hallittavissa.

Myyjän ja ostajan välinen suhde

Hevosen kunto ja reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot ja osapuolten väliset kiistat selvitetään suoraan ostajan ja myyjän välillä. Huutokaupan järjestäjä sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien virheellisiä tietoja kaupan olevista hevosista. Jos hevonen palautetaan, ostaja maksaa sen kuljetuksen myyjän tallille. Muutkin kulut, joita hevosesta on syntynyt nuijankopautuksen jälkeen, maksaa ostaja.

Myyjä ei vastaa tarttuvan sairauden aiheuttamista toisiin hevosiin tai ihmisiin kohdistuneista vahingoista huutokauppatilaisuudessa, jos hän ei ole sairautta havainnut, tai vaikka hänen olisi pitänyt se huomata tutkiessaan hevosen huolellisesti.

Ostaja on tietoinen, että huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla huutokauppatilaisuudessa. Tällainen informaatio on ostajan huomioitava (ostajan selonottovelvollisuus).
Myynti tapahtuu käteissuoritusta vastaan, jollei myyjä ja ostaja keskenään sovi muuta. Ostaja on velvollinen tekemään/pitämään hevosen vakuutuksen voimassa, kunnes kauppasumma on kokonaan maksettu. Myyjä säilyttää oikeuden pitää hevonen hallussaan niin kauan, kunnes koko kauppahinta on maksettu. Vastuu hevosesta siirtyy ostajalle heti nuijankopautuksen jälkeen (nk. vaaranvastuu).

Ostajan ja järjestäjän väliset suhteet

Ostajan tulee allekirjoittaa välittömästi voittaneen huudon jälkeen sitova huutositoumus sekä ottaa yhteyttä viipymättä huutokauppatoimistoon kaupan viimeistelemiseksi. Huutositoumuksessa on huudettu hinta (alv 0 %) sekä ostajan tiedot allekirjoituksineen. Ostajalla ja järjestäjällä ei ole muuta keskinäistä suhdetta.

Mikäli sinulla on kysyttävää huutokaupasta tai ilmoittamisesta, ota yhteyttä:

Lauri Hyvönen
puh. 040 564 1405
lahyvonen@gmail.com

Haluatko
yhteistyö­kumppaniksi?

OTA YHTEYTTÄ

Hae sivustolta

×